Menu
Obec Žerůtky
ObecŽerůtky

Rezervace lom

Provozní řád lomu u ŽerůtEK 

 1. Tento provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor lomu, jehož provozovatelem je Obec Žerůtky.
 2. Prostor lomu si může pronajmout pouze občan Žerůtek, který se řádně přihlásí na Obecním úřadě v Žerůtkách, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za pronájem.
 3. Objednávku, která byla provozovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 10 dnů před oznámeným dnem příchodu. Zrušení objednávky z důvodu nepříznivého počasí lze provést i později.
 4. Užívání lomu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 5. Objednatel platí za pronájem předem. Při platbě je seznámen s provozním řádem, jehož dodržování stvrzuje svým podpisem. Zároveň se zavazuje seznámit s ním všechny účastníky akce.
 6. Objednatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci pronájmu a prohlašuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně.
 7. Objednatel si zajistí a zařídí konání akce tak, aby se od 18:00 hod. již neužívala příjezdová cesta do lomu přes obec Žerůtky. Na tuto komunikaci bude vjezd motorovým vozidlům od 18:00 hod. zakázán, a to včetně parkování. Vstup do areálu lomu bude/je opatřen závorou, která musí být v 18:00 hod. objednavatelem uzavřena. Hosté jsou povinni z areálu lomu odjíždět po komunikaci směrem na Olbramkostel, tj. napojit se na silnici I/38 (státní silnice E59).
 8. Po ukončení pobytu v prostorách lomu je objednatel povinen uvést celý pronajatý prostor do původního stavu, ve kterém jej přebíral od provozovatele.
 9. Hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Pohybovat se a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 10. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu jinam ukládat.
 11. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je nutno dodržovat noční klid.
 12. V době konání společenských akcí soukromého charakteru v tomto prostoru obec upravuje dobu nočního klidu od 23:00 hod. do 6:00 hod., přičemž hudba v tomto čase musí být ztlumena dle limitů daných hygienickou stanicí.
 13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem lomu.
 14. Za škody způsobené na majetku pronajímatele odpovídá objednatel podle obecně závazných předpisů.
 15. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách lomu.
 16. Psi a jiná zvířata mají vstup do prostoru lomu povolen pouze za doprovodu svého majitele, který přebírá za jejich chování veškerou odpovědnost.
 17. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci ponechané v areálu lomu.
 18. Každý host bere na vědomí, že areál lomu bude/je monitorován kamerovým systémem provozovatele, a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.
 19. Každá osoba, která poruší Provozní řád lomu, bude z areálu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení pronajímatele bude po této osobě vymáhána náhrada škody dle skutečné výše.

Platnost od 29.7. 2020

                                                                                                                                                                           Obec Žerůtky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONTAKTY:    Kancelář obce 515 255 267, starosta obce  604 215 445 

Osoba odpovědná za dodržení provozního řádu lomu, podpisem stvrzuje převzetí provozního řádu LOMU.

 

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznÍm řádem.
Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu nejdéle 5 týdnů ode dne rezervace.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
zataženo 24 °C 14 °C
zataženo, mírný severní vítr
vítrS, 5.64m/s
tlak1015hPa
vlhkost51%