Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Žerůtky
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Žerůtky
  Žerůtky 56
  671 51 Kravsko
 • e-mailem:  obeczerutky@tiscali.cz
 • elektronickým podáním: podatelna.zerutky@tiscali.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 515 255 267 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Žerůtky
pondělí: 8.00 - 12.00    
středa: 18.00 - 20.00